การใส่ CSS ในหน้าเว็บ


เมื่อเว็บบราวเซอร์อ่านโค้ด CSS มันจะจัดรูปแบบการแสดงผลของ HTML ตามที่เราได้เขียนเอาไว้


3 วิธีในการใส่ CSS

มีอยู่ 3 วิธีในการใส่โค้ด CSS ลงในหน้าเว็บ

 • External CSS
 • Internal CSS
 • Inline CSS

External CSS

การใช้ External CSS นั้นจะทำให้เราสามารถแก้ไขหน้าตาของเว็บไซต์ทั้งเว็บไซต์ด้วยการแก้โค้ดแค่ไฟล์เดียว

แต่ทุกหน้าเว็บจะต้องใส่โค้ดเพื่ออ้างอิง External CSS ใน tag <link> ในส่วนของ head ด้วยเสมอ

ตัวอย่าง

ในที่นี้ External CSS ระบุอยู่ใน <link> ในส่วนของ <head> ของหน้าเว็บ


      
      

ลองเขียนโค้ด

External CSS สามารถเขียนด้วย Text Editor ทุกชนิดและจะต้องบันทึกด้วยนามสกุล .css เท่านั้น

External CSS ควรจะมีแต่โค้ด CSS ไม่ควรมีโค้ด HTML ผสมอยู่

และนี่คือหน้าตาของโค้ดใน mystyle.css

mystyle.css


      
     


Internal CSS

Internal CSS มักใช้ในกรณีที่เราต้องการระบุรูปแบบการแสดงผลเฉพาะหน้าเว็บหน้าเดียว

Internal CSS ให้ระบุภายใน tag <style> ในส่วนของ head

ตัวอย่าง

ในที่นี้ External CSS ระบุอยู่ใน <link> ในส่วนของ <head> ของหน้าเว็บ


      
      

ลองเขียนโค้ด


Inline CSS

Inline CSS มักใช้ในกรณีที่เราต้องการระบุรูปแบบการแสดงผลเฉพาะ element อันใดอันหนึ่ง

Inline CSS จะเขียนอยู่ใน attribute style ของ element นั้นๆ

ภายใน attribute style เราสามารถเขียน property ลงไปได้เลย

ตัวอย่าง

ในที่นี้ Inline CSS ระบุอยู่ใน style ของ element นั้นๆ


      
      

ลองเขียนโค้ด


Multiple Style Sheets

ในบางครั้งเราอาจมีระบุ CSS ซ้อนกันหลายครั้งใน element เดียวกัน โค้ดที่ระบุล่าสุดจะถูกนำมาใช้

ในที่นี้ external css ระบุการแสดงผลของ h1 ไว้ดังนี้


      
     

ต่อมาใน internal css ระบุการแสดงผลของ h1 ไว้ดังนี้


      
     

ตัวอย่าง

ถ้า internal CSS ถูกระบุภายหลังจากโค้ด link ของ external CSS กรณีนี้ <h1> จะมีสีส้ม


      
      

ลองเขียนโค้ด


การเรียงลำดับการแสดงผล

จะเป็นอย่างไรหากเราระบุ CSS ของ element เดียวกันซ้อนกันหลายอัน

รูปแบบการแสดงผลนั้นจะเรียงลำดับตามความสำคัญดังต่อไปนี้ (ลำดับที่ 1 สำคัญที่สุด)

 1. Inline CSS (ภายใน HTML element)
 2. External CSS และ Internal CSS (ภายในส่วนของ head และบรรทัดไหนท้ายสุดสำคัญกว่าบรรทัดก่อนหน้าเสมอ)
 3. ค่าเริ่มต้นของเว็บบราวเซอร์

ดังนั้นค่า CSS ใน Inline CSS มีความสำคัญที่สุด จะทับค่าของ CSS อื่นทั้งหมดเสมอ

ลองเขียนโค้ด